CONFLICTBEMIDDELING

Van conflict naar verbinding

VAN CONFLICT NAAR CONNECTION

Langs elkaar heen praten, irritatie, op verschillende golflengtes zitten, elkaar niet kunnen bereiken, moeizame, energie slurpende communicatie: allemaal praten vanuit een verschillend perspectief. Vaak volgt afstand nemen…

Ik begeleid koppels, gezinnen, relaties en “partijen” die in conflict zijn met elkaar. Door mijn conflictbemiddeling en mijn onpartijdige interventies gaan ze op zoek naar oplossingen zodat tegengestelde belangen, ruzies en afstand plaats gaan maken voor gemeenschappelijkheid, commitment en verbinding 🤍.

Wat is een conflict?

Een conflict is een situatie waarin 2 of meer ‘partijen’ (individuen / groepen) belangen nastreven die onverenigbaar zijn (of lijken) en daardoor in botsing komen.

Conflictbemiddeling.nl

Conflicten komen in de beste families voor. Een conflict is naar mijn idee in ieder geval voor één maar meestal voor beide partijen onaangenaam en draagt niet bij aan geluk of welbevinden. Als je de kosten en baten van een conflict naast elkaar zou leggen (ja, een conflict kan ook ‘opbrengsten/ baten’ hebben) dan slaat de weegschaal toch echt flink uit naar de kant van de kosten. Met andere woorden; het kost je veel meer (denk aan je rust, je gezondheid, geld, slaap, vriendschap, relatie, etc.) dan dat het je oplevert om in conflict te zijn.

Conflictbemiddeling

Daar waar het eigenlijk over de inhoud zou moeten gaan, gaat het bij een conflict vaak vooral over het proces (de manier waarop je op elkaar reageert) en de procedure. Graag kijk ik met jullie mee en kan ik middels het inzetten van mediationskills bijdragen aan jullie geluk. Want dat denk ik echt; een stevig of terugkerend conflict oplossen maakt gewoon gelukkiger!

Voor wie?

Conflictbemiddeling is er in verschillende soorten. Ik richt me met name op situaties waarbij de communicatie dusdanig is verstoord dat er verwijdering dreigt te ontstaan (of is ontstaan). Dat kan zijn in een relatie, in gezinnen, op scholen, contact tussen ouders en school, bij buren, werknemers of bijvoorbeeld op de sportclub. Belangrijk is dat beide partijen vrijwillig meewerken.

Mijn rol

Mijn rol als gecertificeerd conflictbemiddelaar bestaat uit overzicht houden over het proces en daarnaast zijn mijn interventies dienend op het proces. Ik ben geen partij en ben ook niet vóór een van jullie. Deze onpartijdigheid/onafhankelijkheid zorgt ervoor dat ik in alle vrijheid (zonder belang) kan begeleiden.

Graag zet ik mijn mediationvaardigheden in door o.a. neutraal een gesprek te structureren, oordeelsvrij vragen te stellen, samen te vatten, emotionele reflecties te geven en om te gaan met weerstand en/of ruziegedrag. Tegengestelde belangen/gevoelens verenigbaar en/of gemeenschappelijk maken. Alles met één doel: verbinding in plaats van verwijdering.

Kies voor het traject: ‘Van conflict naar connection’

MEER INFO OVER HET TRAJECT? Dan kun je je hieronder aanmelden. Ik stuur je dan z.s.m. aanvullende informatie.

Een hartelijke groet, Manon